DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu; Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, üniversite temsilcisi ve teknik işletici Eureko Sigorta A.Ş.'nin temsilcilerinden meydana gelir.

Yönetim Kurulu üyeleri farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri (5), özel sektör yetkilisi (1) ve üniversite temsilcisinden (1) oluşur.

DASK Yönetim Kurulu’nun oluşumu, ilgili tarafların temsil edilebilmesi ve Zorunlu Deprem Sigortası programının başarıyla yürütülebilmesi esasına dayanır.

Murat KAYACI Başkan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Üye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
Prof. Dr. Mustafa ERDİK Üye Boğaziçi Üniversitesi
Mehmet Akif EROĞLU Üye Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Genel Sekreter
Can Akın ÇAĞLAR Üye Eureko Sigorta A.Ş. Genel Müdürü
Emre ÖNYURT Üye Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Halis BİLDEN Üye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan
Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması