DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu; Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, üniversite temsilcisi ve teknik işletici Eureko Sigorta A.Ş.'nin temsilcilerinden meydana gelir.

Yönetim Kurulu üyeleri farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri (5), özel sektör yetkilisi (1) ve üniversite temsilcisinden (1) oluşur.

DASK Yönetim Kurulu’nun oluşumu, ilgili tarafların temsil edilebilmesi ve Zorunlu Deprem Sigortası programının başarıyla yürütülebilmesi esasına dayanır.

Murat KAYACI Başkan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Üye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müsteşar
Mehmet Akif EROĞLU Üye Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Genel Sekreter
Can Akın ÇAĞLAR Üye Eureko Sigorta A.Ş. Genel Müdürü
Emre ÖNYURT Üye Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet GÜLLÜOĞLU Üye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan
<
Prof. Dr. Alper İlki Üye İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması